DEV PACK je na trhu již 5 let

12. 7. 2022

DEV PACK

Každý rok v červnu si připomínáme v DEV PACK jedno významné výročí, vlastně to nejvýznamnější – založení společnosti. Za tuto dobu jsme prošli velkým vývojem od malého startupového uskupení až k současné podobě silné a čím dál stabilnější značky DEV PACK. Připomeňme si společně, co se nám za 5 let působení podařilo, na co jsme hrdí a co všechno znamená značka DEV PACK.

Od projektového a procesního řízení až po outsourcing HR služeb

Klíčovou aktivitou společnosti vždy bylo a je projektové a procesní řízení. Na každou novou zakázku nahlížíme jako na projekt, který je potřeba procesně, metodicky, komunikačně, koordinačně a dokumentačně podchytit. Dokážeme pomoci s kompletní realizací PMO, včetně integrace technického řešení. Tyto aktivity se promítají do všech dalších služeb portfolia DEV PACK jako je SW Development a QA/ Testing.

Postupem času vzešla ze strany našich klientů potřeba na kompletní zaškolení svých zaměstnanců. Díky tomu se rozšířilo portfolio našich služeb o konzultantskou a vzdělávací činnost, kterou provozujeme v rámci pořádání workshopů a školení.

V neposlední řadě musíme zmínit také nově vzniklou značku DEV Course, která zastřešuje veškeré služby spojené se zprostředkováním zaměstnání a také poradenstvím v oblasti HR a recruitementu. I v tomto případě se jedná o přirozený vývoj, který je reakcí na rostoucí potřeby našich klientů. Díky tomu dokážeme dnes nabídnou širokou škálu služeb od recruitementu, zprostředkování zaměstnání, poradenství, školení až po služby outplacementu.

Podporujeme inovativní myšlenky a nápady

Výše uvedeným výčtem služeb aktivity společnosti DEV PACK ani zdaleka nekončí. Za účelem podpory nových a inovativních nápadů vznikl na počátku letošního roku program DEV PACK INnOVATIOn, který má za cíl podpořit realizaci zajímavých projektů, které by bez další pomoci neměly šanci na úspěch. Nabízíme pomoc s implementací, metodikou, právní stránkou věci, finanční podporu i odborné konzultace.

Jsme nesmírně hrdí, že se projekt setkal s pozitivními ohlasy a již po půl roce svého působení sklízí své ovoce. DEV PACK se stal patronem vývoje nové HR aplikace a navázal spolupráci se společností MyCondy. Ukazuje se, že jsme se vydali správným směrem a myšlenka podpory nových inovací může i nadále růst.

DEV PACK byl vždy o lidech a hodnotách

Posláním společnosti DEV PACK je od počátku jejího vzniku férová a smysluplná spolupráce, která je přínosná pro obě strany. Většina z našich klientů jsou pro nás především partneři, s nimiž společně pod jednou značkou dodáváme služby ve vysoké kvalitě a v termínu. Neustále budujeme svoji vizi, kterou dále definujeme ve třech hodnotách – partnerství, kvalita a profesionalita.

A co říci závěrem, aby bylo naše povídání kompletní? Nic z toho by nevzniklo bez našich zaměstnanců a konzultantů, kteří jsou nedílnou součástí značky DEV PACK a tvoří to, čím společnost dnes je. Těm patří naše největší díky a na ně se bude soustředit největší pozornost v následujících letech.

You may also like…