Inovace: Vše, co jste chtěli vědět, ale báli jste se zeptat

4. 2. 2022

Monika Kinlovicova

Inovace – slovo, o kterém se tak často mluví. Jistě se mnou budete souhlasit, že inovace jsou zásadní pro udržení každé společnosti na trhu (pokud nesouhlasíte, vzpomeňte si na Nokii a Blackberry). Co ale přesně inovace znamená? Co můžeme udělat pro to, abychom se stali inovativní společností s kulturou podporující nové nápady? A před jakými chybami bychom se měli mít na pozoru?

Pohlédneme-li zpátky do historie, můžeme vzpomenout na nejrůznější vynálezy jako je penicilin, kolo nebo tiskařský lis. V dnešní době s rozvojem internetu 99 % inovací přímo souvisí s technologií a digitalizací každodenních služeb – a to platí i pro služby, které ze své podstaty nejsou technologické.

Většina společností si představuje inovaci pouze jako technologii a zpravidla – něco ohromně velkého. Pravdou je, že inovace jsou mnohem složitější. Ano, je pravda, že výsledkem každé inovace by měla být vylepšená funkčnost zvyšující hodnotu pro zákazníka, ale ne všechny inovace způsobí celosvětový rozruch – některé jsou docela malé. A je dobré mít vyváženou zásobu „malých“ a „velkých“ nápadů vedoucích k inovacím. Neřešte, že všechno, co je inovativní, musí být velké. Podporujte nápady – VŠECHNY nápady, bez ohledu na to, jak malé se na začátku zdají. Nevíte, co se z nich jednou stane a jakou přidanou hodnotu mohou vytvářet pro vaše zákazníky.

Kde začít?

Asi se shodneme na tom, že inovace– jakákoli inovace – je o nápadech. Realizace těchto nápadů závisí na firemní kultuře. Pokud nejsou ve firmě vhodně nastaveny procesy a struktura, která podpoří vytváření nových nápadů, lidé je často nesdílí. Inovace je tedy něco, co by mělo začít ve vašich interních řadách, firemní kultuře a schopnosti vás – jako lídra inspirovat své lidi, aby přicházeli s nápady, a co je nejdůležitější, pomáhat jim je realizovat.

Vymýšlet nápady je relativně snadné, rychlé a levné. Následně se však musí zhmotnit, a co víc – musíte je implementovat do své dlouhodobé vize a strategie, správně je komunikovat uvnitř organizace i navenek.

A to je ten moment, kdy společnosti často selhávají. Nevěnují potřebný čas a rozpočet na to, aby vzaly hrubou představu, zdokonalily ji, experimentovaly a nakonec ji přeměnily ve skutečné řešení. Přesně to nás vedlo k tomu, proč jsme v DEV PACK začali s iniciativou INnOVATIOn. Jsme připraveni naslouchat každému, kdo nám bude chtít představit svou myšlenku a nápad, prezentovat nám jeho přínosy a přidanou hodnotu. Pokud usoudíme, že má projekt smysl, podpoříme realizaci – tím, že pomůžeme s implementací, metodikou, dokonce i s finanční podporou či koučingem. A co víc, tyto nápady neomezujeme pouze na naše konzultanty a zaměstnance, vyzýváme všechny – v organizaci i mimo ni, aby se s námi spojili a sdíleli své myšlenky a vize. Právě proto, že víme, jak těžké je realizovat nápady, zvláště pokud za sebou nemáte vhodnou podporu. A to je to, co nabízíme v programu INnOVATIOn.

Co udělat pro podporu inovací?

Předně je tomu nutné uzpůsobit firemní kulturu, protože zde vše začíná a končí. Zapojte se do dialogu – a veďte jej vhodným způsobem. Začněte konverzaci, ptejte se. Vytvořte prostor, který je bezpečný pro lidi – dokonce i pro ty mimo vaši organizaci, aby s vámi mohli sdílet své nápady, a i když tyto nápady v daný moment shledáte nerealizovatelnými, nezavrhujte je úplně. Nepodceňujte nápady, které vznikly mimo vaši organizaci.

Říkat zaměstnancům „potřebujeme více skvělých nápadů“ nebo „pojďme myslet mimo rámec“ téměř nikdy nefunguje…ale téměř vždy se to praktikuje. Existuje řada studií, které dokazují, že když žádáte lidi, aby přemýšleli mimo rámec, snižujete kvalitu svých řešení. Pokud budete pokládat abstraktní otázky, očekávejte abstraktní odpovědi. Řešení nemusí být v tom, že naleznete něco nového. Dost často prostě jen hledáte na špatném místě.

Poučte se z chyb, které před vámi udělali druzí a rozvíjejte dialog o tom, jak se můžete zlepšit v hledání, testování a implementaci nápadů, které lidé již mají. Nebo – jako to děláme v programu INnOVATIOn, zapojte také jedince mimo vaše řady – a buďte konkrétní v tom, jaké nápady chcete. Pokud budete příliš vágní, můžete způsobit více škod než užitku.

Jak se dostat od „škod“ k „užitku“

I tohle musíte řešit, protože jakmile pozvete lidi – VŠECHNY LIDI – k účasti na inovativních nápadech, je pravděpodobné, že získáte velké množství nápadů – z nichž některé nebudou relevantní pro to, co chcete dělat. Chcete-li dosáhnout nejúčinnějších výsledků, zaměřte se na otázku, nikoli na řešení/myšlenku. Správně formulujte výzvy, protože to je vždy kritický prvek každé inovace.

Jakých nejčastějších chyb se v souvislosti s inovacemi dopouštíme?

Obrovskou chybou je domnívat se, že všechny inovace musí být opravdu přelomové a obrovské. Že v každém případě musí otřást trhem a ideálně by měly vzniknout přes noc s minimálními náklady. V momentě, kdy budete takto přemýšlet, ovlivníte také chování vašich lidí a donutíte je de facto uvažovat stejným způsobem. Pokud se nezbavíte předsudků, že inovativní nápad musí být vždy něco, co otřese celým trhem, může se snadno stát, že nepřijdete s žádnou inovací (určitě si dobře pamatujete Nokii a Blackberry). Můžete pouze odhadovat, co budou vaši zákazníci vnímat jako přidanou hodnotu, a někdy i velmi malé změny ve funkčnosti mohou zákazníci ocenit. Stejně tak se může stát, že strávíte spoustu času a vynaložíte finanční prostředky na něco, co by se nakonec ukáže jako zbytečné. roto si dejte záležet na tom, jak se vyjadřujete. Pokud začneme označovat dobré, i když menší, nápady za ty průlomové, máme šanci získat mnohem více.

Chybami se člověk učí

Pokud se nedaří přicházet s novými nápady, ovládne každého strach. „Co když to bude stát zbytečně moc peněz? Co když to nebude fungovat? Co když se tomu budou ostatní smát?“ Věděli jste, že více než 10 000 pokusů vynálezce Edisona bylo neúspěšných? Přesto, když se ho zeptali na jeho neúspěchy, odpověděl:

„Neselhal jsem 10 000krát – úspěšně jsem našel 10 000 způsobů, které nebudou fungovat.” (Edison)

Přizpůsobte se Edisonovu úhlu pohledu a nebojte se inovovat, i když se zrovna nemusí dařit. Pravdou totiž je, že čas od času selžeme všichni, ale důležité je se z těchto selhání poučit.

DEV PACK INnOVATIOn

A na závěr – jak již bylo zmíněno dříve, my v DEV PACK víme, jak těžké je najít správnou podporu pro vaše nápady, a proto přicházíme s iniciativou na podporu nových inovativních nápadů – INnOVATIOn. Pokud máte nápad, který chcete světu předvést, ale chybí vám podpora, metodika pro spuštění, finanční zdroje nebo dokonce koučink – kontaktujte nás. Zhodnotíme váš nápad a navrhneme další postup.

You may also like…