Rozhovor s Dagmar Poláchovou, ředitelkou a zakladatelkou společnosti DEV PACK

28. 6. 2022

DEV PACK

DEV PACK letos slaví významné jubileum – 5 let od svého vzniku. Podařilo se nám na chvíli zastavit a vyzpovídat zakladatelku a ředitelku společnosti Dagmar Poláchovou. Jak vznikla myšlenka založení a vzniku společnosti DEV PACK, na co je nejvíce hrdá a co si přeje pro DEV PACK do budoucna, se dozvíte v našem rozhovoru.

O: DEV PACK slaví pátý rok svého vzniku. Jak se zrodila myšlenka vzniku společnosti DEV PACK?

Ano je to tak, v červnu 2017 byla společnost založena a letos slavíme už 5 let od okamžiku, kdy jsme naší myšlence a podnikatelským záměrům dali název a vlastní identitu v podobě “eseróčka”.

Asi jako u většiny startupů šlo všechno poměrně rychle. Svou práci jsme dělali dobře, tak, jak nejlépe umíme, a tak jsme už od počátku našeho vzniku měli plné ruce práce. Nějak přirozeně se kolem projektů začali shromažďovat schopní a zapálení lidé, kteří měli chuť budovat s námi naši značku a kterým se naše vize líbila.

O: Když hovoříš o projektech, bavíme se o těch asi úplně prvních, které DEV PACK zaštiťoval, je to tak? Vzpomněla by sis, o jaké projekty šlo?

V úplných začátcích šlo doslova o projekty, respektive zajištění profesionálního projektového řízení, resuscitaci projektů, které by jinak nedopadly dobře, poradenství, nastavení metodik projektového řízení, nebo procesní analýzy, návrhy na optimalizaci a automatizaci procesů atp.

“S každou novou iniciativou vstupujeme do dalších a dalších dimenzí…”

O: Jaké byly historické milníky a největší úspěchy společnosti?

Prvním milníkem byl projekt zajištění kompletního vývoje ERP systému. Tady se nám podařilo nejen sestavit funkční a kvalitní tým vývojářů, ale zároveň být součástí vývoje klíčového systému pro holdingovou společnost zaměřenou primárně na oblast dopravy a logistiky.

Dalším klíčovým milníkem bylo rozšíření portfolia služeb o nejrůznější softskillová školení a workshopy, v nichž jsme mohli efektivně nabídnout a zúročit roky manažerské, HR, procesní i projektové praxe, a především efektivně reagovat na požadavky našich klientů v rámci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Významné bylo také navázání spolupráce s renomovanou pojišťovnou, kde jsme mohli pomoci s kompletní realizací PMO, včetně nastavení metodiky, procesů, dokumentace atp. To vše včetně integrace našich PM, kteří řídí projektové portfolio celé společnosti.

Posledním milníkem ve směřování společnosti je letošní spuštění samostatné divize DEV Course zaměřené na široké portfolio služeb spojených s HR, Recruitementem, Outsourcingem, zprostředkováním zaměstnání až po offboarding, psychologické poradenství atp. Vnímáme to jako další přirozený krok v rámci rozšiřování našich služeb a naslouchání potřebám klientů.

O: Na co si osobně jsi nejvíce hrdá? Jak se firma za těch 5 let změnila?

Asi na to, co vše nám za tu dobu prošlo rukama. Řada zajímavých projektů, do nichž jsme se mohli a můžeme zapojovat. Spousta zajímavých lidí. Nejvíc pro mě znamená tým, který se kolem DEV PACK sice v čase drobně mění, ale jádro, které je pro společnost klíčové, zůstává a tvoří to, čím společnost dnes je.

“DEV PACK je především o lidech a hodnotách… to považuji za naši největší devízu…”

O: V čem je DEV PACK jiný než ostatní společnosti na trhu?

Jsem přesvědčená o tom, že DEV PACK je především o lidech a hodnotách. S každým klientem bez ohledu na rozsah spolupráce hledáme tu nejoptimálnější cestu, jak zrealizovat jeho požadavek. Snažíme se ve způsobu řešení reflektovat jeho možnosti, priority, hodnoty společnosti, schopnosti jeho lidí, kterým pak řešení předáváme do běžné praxe atp. Ani jedno z deseti stejných zadání tak nedodáváme stejně podle nějaké šablony, ale vždy individuálně konkrétnímu klientovi. Nemyslím si, že je to běžný standard a považuji to za naši devízu.

O: Co tě nejvíce motivuje a baví na tom, co děláš?

To, že s každou novou iniciativou vstupujeme do dalších a dalších dimenzí. Potkáváme nové lidi, rozšiřujeme si znalostní základnu, nabíráme nové zkušenosti. Práce na zakázkách nás učí novým věcem, otevírají se nám nové obory a možnosti. To je to, co mě baví a neskutečně motivuje k další práci. DEV PACK se nedrží striktně jedné cesty, naopak stále jako startup si modelujeme další směřování částečně podle toho, co potřebují a na co reagují naši klienti.

O: Portfolio služeb společnosti je poměrně rozsáhlé. Jaká je klíčová aktivita společnosti?

Bylo tomu tak při založení společnosti a je tomu tak stále. Je to projektové a procesní řízení. Tady se bavíme o celkovém portfoliu služeb spojených s projekty a procesy kolem nich. V DEV PACK se principiálně na každou novou zakázku díváme jako na projekt, který je potřeba řádně procesně, metodicky, komunikačně, koordinačně a dokumentačně podchytit. Toto pak promítáme do všech dalších služeb portfolia jako je SW Development, QA/ Testing, nebo i do přístupu jakým připravujeme a vedeme naše vzdělávací WS.

O: Nedávno společnost ohlásila vznik nové značky – DEV Course. Můžeš nám o této aktivitě říci víc?

Ano, jde o rozšíření našich služeb o portfolio spojené se zprostředkováním zaměstnání a také poradenstvím v oblasti HR a recruitementu jako takového. Je to přirozený vývoj, opět reagujeme na potřeby našich klientů. Pod touto značkou dnes dokážeme nabídnout širokou škálu služeb od recruitementu, zprostředkování, poradenství, školení až po služby outplacementu atp.

O: Jako žena, CEO, řídící poměrně technologicky zaměřenou společnost, přicházíš do styku s mnoho muži. Cítíš v tom určitou výhodu, nebo naopak?

Po pravdě neuvažovala jsme nad tím. Za prvé nejsme zase až tak technologickou společností, stále pracujeme s takovými technologiemi, které jsou dnes běžným lidem srozumitelné a uchopitelné, za druhé si myslím, že dnes, zejména v IT oblasti, rozdíly mezi muži a ženami v podstatě neexistují. Výhodou tak za mě není až tak gender, ale schopnosti, znalosti, celkový rozhled a schopnost reagovat na měnící se trh. Což zejména v IT vyžaduje být velmi ve střehu.

“Chceme se soustředit na lidi v DEV PACK. To je to nejdůležitější, co společnost utváří a posunuje dále…”

O: Jakou máš vizi pro společnost DEV PACK/DEV Course? Kam se chcete posunout do budoucna? Nějaké cíle?

Ráda bych, aby příští dva roky byly jednak o stabilizaci stávajícího portfolia služeb, tak aby každá z nich měla svého klienta a mohli jsme se společně posunovat dál. Dále se chceme soustředit na lidi v DEV PACK. Každou společnost tvoří lidé. To je to nejdůležitější, co společnost utváří a posunuje dále. Máme ambici rozšířit naše řady o další kolegy, zejména schopné převzít si samostatně péči o některé z našich klíčových klientů, a to jak těch stávajících, tak nových.

Plus máme v plánu dále podporovat náš DEV PACK INnOVATIOn program, který je zaměřen na podporu zajímavých projektů, nápadů a velmi se nám osvědčil.

You may also like…