Technický dluh aneb Když si po sobě vývojáři neuklízí

27. 7. 2022

DEV PACK

Co lze považovat za technický dluh a co už ne, jaké může mít důsledky a jak se s nimi vypořádat? A v neposlední řadě – jak vám s technickým dluhem může pomoci DEV PACK.

Co je to technický dluh?

Pokud zrovna nejste zcela nepolíbeni světem IT, dost možná už jste někdy zaslechli pojem „technický dluh“. V podstatě se jedná o velmi častý jev, který vzniká při tvorbě softwarových systémů a zahrnuje vše od chyb, přes starší kódy a chybějící dokumentaci. Ale co to vlastně technický dluh je a jak získal své označení?

Technický dluh se ve světě IT vyskytuje často

Společnosti vyvíjející softwarová řešení čelí v posledních letech tlaku, aby vyvíjely rychle a dodržovaly termíny. Pokud tomuto tlaku podlehnou, vystavují se riziku technického dluhu. Jinými slovy – určité kroky v procesu vývoje společnosti záměrně přeskakují, aby nezdržovaly spuštění produktu do ostrého provozu a zůstaly konkurenceschopné. Není to nic neobvyklého a stává se to poměrně často.

Většina agilních týmů nepovažuje technický dluh za vyloženě špatný. Ve skutečnosti má velká část, ne-li všechny softwarové produkty, určitý stupeň technického dluhu. Problém je, když se o dluhu neví, není sledován – nebo ještě hůř – pokud je dluh zcela ignorován. To jsou případy, kdy může technický dluh ohrozit vaše podnikání. V tomto článku budeme hovořit nejen o tom, jak tomu zabránit, ale také o tom, jak vám může DEV PACK s procesem odstranění technického dluhu pomoci.

Co NENÍ technický dluh?

Technický dluh NENÍ nepořádek. Nepořádek je prostě nepořádek. Rozhodnutí o technickém dluhu se přijímají na základě skutečných omezení projektu. Jsou riskantní, ale mohou být prospěšná. Zatímco rozhodnutí udělat nepořádek není racionální v žádném případě. Vždy je založené na lenosti a neprofesionalitě a nikdy se nemůže v budoucnu vyplatit. Nepořádek je za každé situace ztráta.

Jak vzniká technický dluh?

Nejčastějším důvodem pro vznik technického dluhu je neustálý tlak trhu a zúčastněných stran, aby byl vývoj a uvádění produktů na trh co nejrychlejší. To vede k opomíjení provedených změn ve vývoji produktu. Na základě našich zkušeností existuje také několik dalších důvodů pro vznik technického dluhu, jako je nedostatečné testování (QA a QC), které vede k rychlým a zbrklým opravám, neadekvátní leadership, kódování bez podpůrné dokumentace, změny specifikace na poslední chvíli a v mnoha případech také nedostatek zkušených a talentovaných IT specialistů a jejich chybějící znalosti.

I když ničemu z toho nelze 100% zabránit, DEV PACK vám může pomoci odstranit a eliminovat ty nejčastější případy. Tým našich SW specialistů se řídí osvědčenými postupy v oblasti vývoje softwaru a s jejich pomocí bude váš technický dluh minimální.

Jaké jsou důsledky technického dluhu?

Stejně jako všechny dluhy má i technický dluh své důsledky, které mohou společnosti významně ovlivnit:

  • Technický dluh, zejména ve starších systémech, je pro společnosti škodlivý. Nejméně 50 % společností, které pracují se staršími systémy, zaznamenalo za posledním desetiletí 2–3 velká přerušení nebo výpadek.
  • Je to překážka jakékoli inovace. Když společnosti stráví příliš mnoho času řešením technického dluhu, je vysoce nepravděpodobné, že zbude čas na práci na nových, inovativních řešeních. To v konečném důsledku znamená ztrátu konkurenční výhody.
  • Snižuje flexibilitu týmu, vytváří nekvalitní kód, zatěžuje testovací tým a nakonec zhoršuje celkovou produktivitu vaší společnosti.
  • Nutí vývojáře trávit čas neefektivně.
  • Ztráta konkurenční výhody a mnoho dalšího.

Jak zabránit tomu, aby technický dluh způsoboval podniku problémy?

Buďte si vědomi svého technického dluhu a nezapomínejte, že to má své důsledky, zvláště pokud nebudete pracovat na jeho eliminaci. Proto musíte udělat více než jen doufat, že dluh zmizí sám od sebe, nebo se modlit, aby nezpůsobil příliš mnoho problémů.

6 nejběžnějších strategií, se kterými vám DEV PACK pomůže vypořádat se s technickým dluhem

1. Standardizace technického dluhu a jeho definice

Názory na definici technického dluhu se mnohdy liší – a někdy mohou být až matoucí. Společnosti mají tendenci pohlížet na technický dluh především jako na něco negativního, protože může způsobit technické výpadky, vyvolat vyšší provozní náklady a mít negativní dopad na produkt. V technologickém kontextu se vývojářské týmy soustředí čistě na dopad technického dluhu na technickou stránku, jako je snížená kvalita kódu, testování a designu. Všechny názory jsou správné, ale aby bylo možné přijít s nápravným plánem, mělo by se na technický dluh nahlížet společně a zúčastněné strany se musí dohodnout na jeho definici.

2. Definujte činnosti ke zmírnění technického dluhu

Rozpoznání problému je jen začátek řešení, nikoli jeho konec. Bohužel se často stává, že si podniky uvědomují technický dluh, ale nezavedly žádné postupy, jak ho zvládnout. Jakmile tedy zjistíte, v čem je problém, dohodněte se také na dalších krocích, než to poškodí vaši firmu a klienty, a určete osobu odpovědnou za zpracování úkolů. DEV PACK všechny tyto kroky udělá za vás a vypracuje podrobnou strategii a akční plán dalších kroků.

3. Pomůžeme vám zavést standardy kódu a pravidelné kontroly

Psaní zdrojové dokumentace jsou nutností pro každou společnost a my vám pomůžeme tuto dokumentaci zpracovat a zavést tak, aby se stala standardem pro celou vaší společnost. Nejen, že to umožní vývojářům psát čistý a čitelný kód, správná dokumentace pomáhá také řešit jakékoli změny, které by bylo nutné provést později. S naší pomocí implementujete zdrojovou dokumentaci, která z dlouhodobého hlediska sníží technický dluh.

4. Dodržujte agilní postupy při vývoji softwaru

Zmírňování  technického dluhu je efektivnější, když jej pravidelně provádíte při každém sprintu. Zajišťujeme, aby všechny úkoly technického dluhu byly zahrnuty do produktového backlogu, což usnadňuje sledování stavu technického dluhu. Dodržováním agilní metodiky také sledujeme aktuální stav a udržujeme technický dluh pod kontrolou.

5. Testování je povinnou součástí vašeho vývojového procesu

Protože jednou z klíčových činností v naší společnosti je testování, víme více než kdokoli jiný o jeho důležitosti a rizicích, pokud ho vynecháme. Automatizované a manuální testování nám pomáhá odhalit chyby v systému, dvakrát zkontrolovat kód a ověřit kvalitu softwaru. Naši developeři, stejně jako inženýři QA, jsou zodpovědní za provádění automatizovaného testování vedle svých běžných vývojových aktivit. Správným automatizovaným testováním zvyšujeme kontrolu kvality, protože eliminuje potřebu ručního testování, což urychluje nacházení problémů a eliminuje možnost lidské chyby.

6. Začněte s refaktoringem problematických kódů

Refaktoring nebo restrukturalizace kódu tak, aby byl srozumitelnější, udržovatelnější a bez chyb, je jednou ze zaběhlých praktik při řešení technického dluhu. Pravidelným prováděním refaktoringu zajišťujeme snížení technického dluhu na možné minimum. Náš refaktoring vytváří čistý kód. Můžete to tedy považovat za investici do svých budoucích bojů proti negativním důsledkům technického dluhu.

Co si z toho všeho odnést?

Technologický dluh je něco, co bude vždy součástí procesu vývoje SW, ale správnými opatřeními jej lze vyřešit dříve, než vyústí ve vážnější problémy, které poškodí produktivitu vaší společnosti a vaši pověst.

V naší společnosti nabízíme našim klientům důkladné zmapování všech jejich stávajících procesů a systémů a jsme schopni identifikovat technický dluh ve starších systémech a kódech, zatímco vaše interní zdroje mohou pokračovat v běžném provozu. Pokud se o něm chcete dozvědět více podrobností, kontaktujte specialisty DEV PACK.

Authors: Iva Gracova


You may also like…