Testování – zbytečné zlo, nebo nezbytnost?

7. 2. 2022

Monika Kinlovicova

Většina společností stále považuje testování v procesu vývoje softwaru za zbytečnou překážku, kvůli které není nutné utrácet další peníze. Klienti se nás často ptají, proč by měli utrácet za něco, co

  1. Zdrží proces vývoje?
  2. Bude stát další peníze?
  3. A navíc to vůbec nepotřebují?

V prvních dvou bodech s vámi budeme souhlasit, v tom třetím ovšem musíme oponovat.

Vždy musíte testovat

před uvedením produktu na trh. Mohli bychom vzpomenout milion teoretických důvodů, proč tomu tak je, ale spíše než to nám dovolte sdílet (ne)hypotetický příběh, který se mohl, ale nemusel stát (řekněme, že se stal).

Zmíněnou společnost – klíčového poskytovatele služeb pro vysoce regulované odvětví jako např. nemocnice – budeme pro účely tohoto článku dále nazývat pouze jako Společnost.

Call centrum bylo zavaleno množstvím stížností

První potíže se začaly objevovat po té, co bylo call centrum Společnosti doslova zahlceno obrovským množstvím stížností od klientů. Ti měli ve faktuře vyúčtovánu jednu službu dvakrát, někdy dokonce i třikrát. Také podklady, ze kterých byly účtovány poplatky, nebyly úplné nebo zcela chyběly. Nejprve kontaktovala Společnost svého vlastního poskytovatele softwaru, protože bylo více než zřejmé, že se v jejich interních systémech vyskytla chyba. Ten zkontroloval živé prostředí, nic však nenašel. Přesto si byla Společnost jistá, že jde o chybu na straně dodavatele a jako jedinou možností, jak řešit a předcházet dalším chybám se v ten moment jevil soudní proces.

Společnost za absenci testování draze zaplatila

Zaměstnanci Společnosti byli zavaleni vyřizováním stížností. Účetní oddělení mělo na starosti RUČNĚ zkontrolovat VŠECHNY vystavené faktury, opravit duplikáty, vystavit příslušné doklady, upravit je v systému atd. Uvedení věci do pořádku bylo velmi zdlouhavé zaměstnalo desítky zaměstnanců. Citelně byla poškozena také pověst Společnosti, která se musela potýkat s nutnou ztrátou části svých klientů.

Náklady na odstranění chyb vás vyjdou dráž než prevence

Výčet škod byl katastrofální, celkové množství chyb dosahovalo čtyřciferného čísla a situace se stala pro Společnost nadále neúnosnou. V důsledku toho byl přizván nezávislý přihlížející (v tomto článku jej budeme nazývat pouze Pozorovatel) – společnost specializovaná na Testování a Quality Assurance.

Tento nezávislý Pozorovatel nejprve zmapoval všechny existující procesy a systémy v rámci komplikované podnikové struktury. Na základě toho zjistil, že Společnostpoužívá centrální účetní systém skládající se z 10 nezávislých modulů, které do ní přivádějí data.

IT systém byl vyvinut externě a součástí dohody mezi Společností a jejich vývojářem softwarového systému bylo, že je odpovědností Společnosti provést akceptační testy před jakoukoli živou instalací a změnami systému.

Společnost však tuto činnost vyhodnotila chybně jako časově a finančně nákladnou, díky čemuž zcela vynechala testovací část a implementovala změny přímo do živého prostředí. Systém se rozpadl, zaznamenával data nesprávně, a co víc, tato jednoduchá chyba spustila řetězec událostí, které se z dlouhodobého hlediska ukázaly jako katastrofální. Nejen, že Společnost musela vynaložit spoustu finančních prostředků navíc, aby přiměla své zaměstnance k opravě chybně vystavených faktur, tato „prostá“ nehoda způsobila navíc nenapravitelné škody na jejich pověsti a masivní odchod jejich zákazníků.

Mějte na paměti, že vaše pověst je nedocenitelná. Neohrožujte ji zbytečně tím, že vynecháte nezbytné kroky v daném procesu.

V tomto případě musel nastoupit nezávislý poskytovatel řešení, který pomocí přísných testovacích metod identifikoval hlavní příčinu problému, nalezl řešení – a voilà – problém byl vyřešen. Soudní proces byl odvolán a Společnost mohla pokračovat v obchodní činnosti. Břímě v podobě poškozené reputace a narušené důvěry si však Společnost nesla i nadále na svých bedrech. Dobrou pověst si budujete velmi dlouho a ztratit se dá během několik málo momentů.

Hamletovská otázka tedy zní: Testovat, či netestovat?

TESTOVAT. A neříkáme to proto, abychom využili příležitost a udělali si zde reklamu. Na příkladu našeho klienta můžete sami vidět, že snaha ušetřit čas a peníze v procesu vývoje vás mohou stát mnohem více, pokud věci nebudou fungovat – a to nehovoříme pouze o penězích.

Často se stává, že potřebujete otestovat funkcionalitu pouze nárazově – např. se zaváděním nových funkcí nebo s implementací nových modulů. V ten moment vám může přijít jako zbytečná zátěž hledat na trhu někoho, kdo by vám byl schopen krátkodobě pomoci. Představa samotného hledání a výběrového řízení na pozice testerů vám přijde neopodstatněná a navíc, co pak budete dělat v okamžiku, kdy bude vše otestováno, funkční a vy nebudete mít pro testovací tým další úkoly? Navíc, přiznejme si – QA Testeři jsou v poslední době něco jako „žhavé zboží“. Poptávka po jejich službách je tak obrovská, že sehnat kvalitního testera je více než obtížné. Nejen že tohle všechno víme, dokonce jsme schopni vám pomoci.

Testování a Quality Assurance je jednou ze stěžejních služeb, které poskytujeme našim klientům, pokud takovou službu potřebujete, neváhejte nás kontaktovat.

Jak jste mohli vidět na příkladu jednoho z našich klientů, v sázce je příliš na to, abyste tuto část vývoje softwaru zanedbali.

You may also like…