Zásady zpracování osobních údajů

Společnost DEV PACK si váží všech osobních údajů, které jste nám svěřili. Rádi bychom vás informovali, jak přistupujeme k jejich ochraně.

1. Správce osobních údajů

DEV PACK s.r.o.
Šaldova 388/5
18600 PRAHA 8 – Karlín
IČ: 061 95 679
Spisová značka: C 70995 vedená u Krajského soudu v Ostravě

2. Účel zpracování osobních údajů

– Zodpovězení dotazů společností DEV PACK
– Registrace uživatele

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost DEV PACK zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění uvedených účelů zpracování.

Osobní údaje: Jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa

4. Právní základ zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje zpracováváme za účelem jak realizace vaší účasti v aplikaci Quote Calculator, tak pro komunikaci s vaší osobou v souladu s výše uvedenými účely zpracování.

5. Příjemci osobních údajů

Společnost DEV PACK nepředává / neprodává / neposkytuje osobní údaje třetím stranám. Přesto – s ohledem na využití analytických nástrojů webového rozhraní – mohou být užity některé osobní údaje (např. cookies) ověřenou třetí stranou, a to Google Analytics.

6. Doba zpracování osobních údajů / Retenční doba

Osobní údaje zpracovává společnost DEV PACK po nezbytně nutnou dobu danou jejich účelem a to po dobu 3 let.

7. Práva subjektu osobních údajů

Výpis osobních údajů
Oprava osobních údajů
Omezení zpracování osobních údajů
Výmaz osobních údajů
Převod osobních údajů
Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
Podání stížnosti, a to skrze Úřad pro ochranou osobních údajů (www.uoou.cz)

8. Kontakt

Email: info@devpack.cz

Legislativa
Zákon č. 110/2019 Sb. – Zákon o zpracování osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – někdy též znám jako GDPR