Případová studie
Vývoj SW

Jak jsme vyčistili staré kódy a zrestrukturalizovali developerský tým

Klient

Společnost zabývající se vývojem specializovaného realitního software a realitní webové aplikace.

 

Potřeba

Předělat chyby ve stávajícím kódu a vyvinout nové kódy, a efektivní restrukturalizaci v rámci týmu.

 

Co klient na začátku potřeboval?

Klient hledal cestu pro efektivní restrukturalizaci v rámci týmu. Potřeboval vybrat vhodného vedoucího developera, ukotvit standardy kódování, pomoci s refactoringem a nastavením celého procesu. Kromě toho bylo nezbytné nastavit proces zaškolování nováčků/ junior developerů tak, aby se co nejrychleji dostali na požadovaný standard, znalost procesů atp.

 

 

Výhody

↑Zlepšení funkčnosti stávajících kódů;

↑ Zvýšení produktivity v týmu zavedením jasných pracovních procesů;

↑ Zlepšení interních procesů vývoje softwaru pro budoucí potřeby;

Eliminace rizika budoucích regresí vývojem čistého kódu;

Jak jsme pomohli

Problém jsme řešili kompletním zmapováním aktuální situace v daném týmu, který na produktech pracoval. Navrhli sme procesy na míru a potřeby klienta. Outsourcovali jsme klientovi našeho konzultanta, který převzal roli technického vedoucího. Provedl revizi kódu, zmapoval jak funguje tým, jeho denní režim, vysledoval souvislosti mezi jednotlivými zadávanými úkoly, celkovým postupem práce při programování a pozitivním dopadem na progres. Působil jako mentor pro nové členy týmu, zavedl hladký proces onboardingu a zavedl postupy, které pomohou budoucím členům dostat se do procesu rychleji. Souběžně s tímto pracoval samostatně jako programátor na přiděleném vývoji. Po počátečnem provedení analýzy navrhl postup potřebný pro nastavení procesů a požadavky na potřebný refactoring, a taky pracoval na opravě stávajících kódů v souladu s vývojem nových kódů.

 

Výsledky

Odstranili jsme u klienta potenciální bezpečnostní mezery ve stávajících kódech a zavedli jsme nové pracovní procesy, které zahrnovaly dokumentaci kódu a databázi se sledováním změn. Proces tak, jak je, je nastaven tak, aby pracoval s budoucím vývojem, přičemž klient má všechny požadované informace, které může potřebovat při rozšiřování stávajících systémů.

Vytvořili jsme také hladký proces nástupu nových členů týmu, zkrátili jsme křivku učení zavedením jasných pokynů pro znalostní základnu a funkční struktury týmu.

 

Po ukončení aktivní spolupráce pak nadále funguje možnost konzultací, kdykoliv jsou potřeba tak, aby klient dostál svým závazkům vůči klientům, nebyla ohrožena kontinuita vývoje atp.

 

Proč každý potřebuje čistý kód?

1. Bezpečnost

Bez centrálně implementované funkce PMO nebo alespoň databáze zachycující všechny projekty běžící v rámci společnosti se zvyšuje šance na duplicitní projekty – a to v konečném důsledku vede k plýtvání finančními prostředky i interní pracovní silou.

2. Eliminace regrese

Společnosti často využívají k řízení projektů stávající interní pracovníky a ohrožují své každodenní operace. Se jmenováním projektových manažerů, kteří jsou výhradně odpovědní za E2E Project Management, může společnost pokračovat v podnikání jako obvykle a projekty jsou prováděny efektivně.

3. Vyhněte se neúspěchům projektů

Každý projekt by měl splňovat konkrétní očekávání koncového uživatele. Projektoví manažeři, kteří dodržují osvědčené postupy při efektivním vedení projektů, se vyhýbají riziku, že se projekt dostane mimo trať a bude poskytovat své výhody zainteresovaným stranám.

Závěrem

Stali jsme se součástí klientovy společnosti. Nevnímali jsme její kulturu, potřeby, způsob komunikace atp. s cílem posunout se společně dále.

Pokud potřebujete zkušeného projektového manažera/pomoc s implementací funkce PMO, kontaktujte prosím některého z našich specialistů

Kontaktujte nás

Jsem