Případová studie
Testování / QA

Proč se vyplatí nepodceňovat Quality Assurance and Testing?

Kdo potřeboval pomoci?

Mezinárodní poskytovatel služeb (dále jen Společnost), který dodává klíčové služby zdravotnickým zařízením a velkým továrnám.

K čemu došlo a co se muselo řešit?

Call centrum společnosti obdrželo od svých zákazníků v krátkém časovém období obrovské množství stížností, z nichž mnohé uváděly dvakrát vystavené faktury a nesprávné údaje. Vzhledem ke složitosti jednotlivých IT modulů, které byly v jejich firmě využívány pro konkrétní provozy, nebyla společnost schopna sama identifikovat příčinu problému. Vývojář nebyl schopen identifikovat problém ani v jejich prostředí. Společnost se musela obrátit na třetí stranu, aby zasáhla a pomohla jim s vyhodnocením situace a určením její hlavní příčiny.

Důsledky pro společnost

Společnost za účelem opravy chyb nařídila svým zaměstnancům, aby údaje ve fakturách opravovali ručně, což bylo velmi zdlouhavé, protože museli každou vystavenou fakturu porovnávat s údaji v reálném čase. Nejen, že náš zákazník musel platit za dodatečné prostředky na odstranění chyb, kterým bylo možné snadno předejít, ale také přišel o mnohé ze své klientely a jeho pověst spolehlivého poskytovatele služeb byla těžce poškozena.

Výsledek implementace automatického zajišťování kvality

Bezrizikové prostředí pro implementaci nových funkcionalit do systému

↑ Zlepšení reputace poškozené incidentem nesprávně zaznamenaných dat

↑ Produktivita v rámci interních struktur klienta díky automatizaci procesů

↓ Stížnosti zákazníků na nesprávné údaje

↑ Zlepšená efektivita interních systémů

↑ Vylepšená alokace zdrojů na call centru klienta

Proč se to stalo?

Společnost využívala centrální účetní systém s 10 nezávislými moduly, které do něj přivádějí data. IT systém byl vyvinut externě a součástí dohody mezi Společností a vývojářem IT systému bylo, že je odpovědností Společnosti provést akceptační testy před jakoukoli ostrou instalací a změnami systému. Kvůli nákladnosti a časové náročnosti takového testování je společnost vynechala a nenajímala žádné externí zdroje, které by jim pomohly. Když změnili jednoduchou funkcionalitu v živém prostředí, systém se zhroutil a zaznamenával data nesprávně. To způsobilo chybně zaznamenaná data a masivní odchod klientů kvůli ztrátě důvěry a narušené důvěryhodnosti společnosti.

Opravy

Nejprve nezávislý pozorovatel zmapoval všechny existující procesy v interním prostředí, v tomto případě existující softwarové moduly a jejich závislosti. Dále přivedl tým svých vlastních testerů, kteří prováděli všechny druhy testování, aby identifikovali závadu. Odhalili hlavní příčinu, kterou byla implementace malé změny v živém prostředí společnosti, aniž by to bylo řádně nahlášeno odpovědným týmům. Pozorovatel zavedl automatické testovací postupy, které budou vyžadovat minimální zapojení ze strany společnosti, čímž bude také do budoucna zajištěno, že se nebude opakovat stejný problém. Tímto způsobem jsou systémy nastaveny tak, aby testy spouštěly automaticky při implementaci jakékoli změny.

Jakých výsledků jsme dosáhli?

Pravidelné testy kvality IT systémů, které jsou prováděny automaticky po jakékoliv změně v IT modulech/externí instalaci jakékoliv funkcionality. Tento proces zajišťuje, že žádná změna nebude implementována bez testování jejího dopadu na již existující systémy.

Boření mýtů o testování a zajišťování kvality

1. Nepotřebujeme to

Většina společností považuje testování za zbytečného ďábla a jsou v šoku, když malá chyba způsobí kolaps celého systému. Testování prováděné během procesu vývoje zabrání selhání systému a nákladným opravám v pozdější fázi.

2. Je to příliš drahé

2. Společnosti často vidí zajištění kvality a testování jako dodatečné náklady, které není nutné přidávat. Nic však není tak drahé jako identifikace softwarové chyby, která zůstane dlouhou dobu bez povšimnutí, nebo pokus o odstranění chyb s využitím vašich interních zdrojů ručně.

3. Trvá to dlouho

I když je pravda, že řádné testování a zajištění kvality prodlužují dodací lhůtu, je také pravda, že pokud jsou vynechány a důsledky se řeší později, výrazně to znásobí čas potřebný k práci na řešení. Nemluvě o dalších zdrojích a čase přidaných k procesu.

Závěrem

Zajištění kvality a testování je velmi podceňovaná oblast v rámci procesu vývoje softwaru, ale ukázalo se, že je nezbytná.

Pokud potřebujete naše testovací služby, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Jsem