Případová studie
Vývoj SW

Jak jsme zvýšili prodej a zlepšili customer experience

Klient

Poskytovatel ERP systémů pro malé a středně velké logistické společnosti a realitní developery.

Co potřeboval klient řešit na začátku naší spolupráce?

Zpočátku se jednalo pouze o dotaz na zkušeného projektového manažera ohledně pomoci s odřízením dovývoje ERP. Náš zákazník již měl proces ERP, který byl implementován před několika lety.

Nicméně vzhledem k vývoji na trhu, novým bezpečnostním rizikům a růstu zákaznické základny bylo zásadní implementovat další moduly. Projekt byl svým rozsahem značně náročný a klient jej nedokázal pokrýt vlastními interními zdroji.

Pokud by jej realizoval sám, byl by ohrožen nejen každodenní provoz, ale také bezpečnost dat.

Výsledky řešení

↑ zajistili jsme bezpečnost uložených dat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

zpřehlednili jsme vykazování odpracovaných hodin a pracovních výsledků

poskytli jsme zaměstnancům přístup k personalizovanému ERP, což zvýšilo efektivitu času stráveného zpracováním zákaznických dat

dosáhli jsme razantního zvýšení prodejů bez navýšení počtu zaměstnanců

klient získal přesnější výkaz o maržích a databázi zákazníků

Realizace řešení

Poskytli jsme vlastního projektového manažera, který začal s mapováním všech existujících procesů, jejich vzájemných vazeb a závislostí. Zjistili jsme, že stávající systém je již zastaralý a jeho funkce nebudou v budoucnu podporovat obchodní procesy našeho zákazníka. Každá nová implementace by byla kvůli omezením systému dražší a navíc by mohla potenciálně ohrozit bezpečnost uložených dat. Navrhli jsme vývoj a implementaci nového ERP v souladu s nejnovějšími technologiemi, které umožní našemu klientovi pracovat bez jakýchkoli omezení i v budoucnu.

Výzvy, kterým jsme čelili

Od začátku naší spolupráce jsme se potýkali s nedostatkem důvěry jednotlivých členů týmu včetně vývojářů a koncových uživatelů. Proto jsme hned na počátku vytvořili velmi silné komunikační kanály se všemi zainteresovanými stranami a vytvořili jsme jeden společný tým. Objasnili jsme vše, z čeho měli členové týmu obavy, včetně postupu vývoje a implementace, tak aby vše bylo zcela transparentní.

Jakých výsledků jsme dosáhli?

Vyvinuli a implementovali jsme neprůstřelné ERP, zavedli jsme transparentní procesy tak, abychom předešli podobným situacím také budoucna.

Pomohli jsme také zavést nový systém Staff Performance, který zlepšil proces hodnocení interních zaměstnanců.

Proč selhává implementace ERP?

1. Chybí projektový manažer

Projektový manažer má za úkol zajistit diferenční analýzu a řízení rizik před zahájením jakéhokoli projektu. Provede všechny nutné kroky před zahájením implementace, díky čemuž lze předejít investicím do něčeho, co bylo předem určeno k neúspěchu.

2. Nedostatek důvěry

Lidé se přirozeně obávají změny, stejně jako v případě našeho klienta. Proto jsme od začátku identifikovali komunikační prostředky a kanály a kladli jsme velký důraz na zapojení všech zainteresovaných stran do procesu.

3. Strach z neznámého

Zavedení něčeho nového přirozeně přináší nové výhody, ale také nové výzvy a narušení každodenního provozu. Abychom to překonali, vyškolili jsme všechny zaměstnance a ujistili se, že před konečným spuštěním dobře rozuměli novým funkcím.

Závěrem

Zavedení něčeho nového přirozeně přináší nové výhody, ale také nové výzvy a narušení každodenního provozu. Abychom to překonali, vyškolili jsme všechny zaměstnance a ujistili se, že před konečným spuštěním dobře rozuměli novým funkcím.

Máte-li zájem o vývoj a/nebo implementaci ERP, kontaktujte některého z našich specialistů.

Kontaktujte nás

Jsem