Nepodceňujete firemní kulturu – je to základ vašeho podnikání

30. 5. 2022

DEV PACK

Firemní kultura – vynese vás na vrchol, nebo vás zlomí

Firemní kultura je v dnešní době zásadním a klíčovým atributem každé společnosti a ovlivňuje téměř všechny její aspekty. Zdravá firemní kultura může být silným pomocníkem na cestě k plnění podnikatelských cílů, pomáhá nejen při náboru, ale také udržení si stávajících zaměstnanců, dokáže ovlivnit výkonnost týmů a potažmo celé firmy. Je to fenomén, který funguje uvnitř společnosti, stejně jako navenek.

A ve světě, který se z velké části odehrává online, to platí dvojnásob. Proto je tak důležité ji budovat, uchovávat a pečovat o ni. Proto jsou tak významné firemní hodnoty, které nejen zaměstnavatel, ale především zaměstnanci přijmou za své.

Lidé mají osobnost, společnost kulturu

Firemní kultura je podstatnou součástí každé organizace a mohli bychom ji definovat jako všechno, co spojuje zaměstnance a vedení společnosti. Tento pojem v sobě skrývá to, jak organizace a její zaměstnanci působí navenek, jaké má společnost pracovní prostředí, chování, hodnoty, ale také cíle. Její definici zdatně vystihuje citát předsedy správní rady aerolinek Southwest Airlines Herba Kellehera, který prohlásil: „Firemní kultura je to, co lidé dělají, když se nikdo nedívá.“

Některé studie uvádí, že jedním z nejčastějších důvodů pro krach začínající společnosti je špatně sestavený tým, který, i když má výsledky, nedokáže udržet firmu v chodu.

Stejně nebezpečné jsou špatně fungující týmy také pro již zaběhlé společnosti, kde možná není přímo ohrožena jejich samotná existence, nýbrž další růst a zisky. Zdravá firemní kultura je nezbytnou součástí strategie pro úspěch podnikání a potvrzuje to hned několik skutečností:

1/ Potenciál k lepším výsledkům

Ze studie mezi největšími americkými korporacemi vyplývá, že pozitivní a funkční firemní kultura má přímý vliv na výši zisků. Vytváří hodnotu a přitažlivost společnosti na pracovním trhu a podílí se ve světě tvrdě konkurenčních značek na tvorbě zákaznických preferencí a loajality. Vědomé a cílené zacházení s firemní kulturou se může stát velmi efektivním nástrojem úspěchu každé společnosti – zvyšuje produktivitu, snižuje chybovost a snižuje fluktuaci.

2/ Firemní kultura vytváří identitu firmy a posouvá vás před konkurenci

Odborníci se shodují, že úspěšnější jsou organizace se silnou a dynamickou firemní kulturou zaměřenou na zákazníky i zaměstnance. Jakmile se budete soustředit na firemní kulturu, lidé si toho začnou všímat. Snadnější bude také nábor nových kolegů, protože správně vytyčené hodnoty jsou magnetem na schopné lidi.

3/ Menší fluktuace a spokojení zaměstnanci

Už se vám někdy udělalo špatně jenom z představy, že musíte jít do práce? Tohle asi není dobrou vizitkou žádného zaměstnavatele. Firemní kultura by měla být navržena tak, aby zmírnila pracovní stres, vytvářela pracoviště, kde se budou zaměstnanci cítit dobře a vykonávat díky tomu kvalitně svou práci.

Atmosféra ve firmě má zásadní vliv na úspěch či neúspěch v dosahování cílů a efektivity vašich lidí. Jak vzniká firemní kultura? Na vzniku každé firemní kultury by se měla podílet především vize, která udává směr, kterým se chce společnost vydat a dodává všemu smysl. Stejně tak tomu bylo také ve společnosti DEV PACK, která je mimo jiné mateřskou lodí značky DEV Course.

Budování a tvorba firemní kultury a hodnot, které jsou její součástí, vycházela ze vztahu k zaměstnancům, obchodním partnerům a odvedené práci: „Našim lidem jsme oporou a vážíme si jich. Jsme hrdí na jejich výkony a ceníme si jejich odvedené práce. Ke svým zaměstnancům a konzultantům přistupujeme individuálně a dáváme jim prostor pro růst. Záleží nám na každém člověku, který tvoří značku DEV PACK, proto nám nejsou lhostejné ani různé životní situace, které svým lidem pomáháme společně řešit. Pro naše klienty poskytujeme služby nejvyšší kvality a víme, že je to náš tým, který nám to pomáhá vytvářet, proto si jich vždy budeme vážit a podporovat je. Svých partnerů si vážíme a chováme se k nim čestně a důstojně. Víme, že když rostou, rosteme s nimi.“

Tyto myšlenky, které tvoří základ firemní kultury, stojí za vznikem tří základních firemních hodnot, které ctí každý zaměstnanec a konzultant společnosti DEV PACK

PARTNERSTVÍ

Pro naše klienty jsme skutečným partnerem, protože jim vycházíme vstříc, nasloucháme jim a vždy jednáme otevřeně. Protože jsme hrdí na svoje úspěchy, ale nevyhýbáme se ani zodpovědnosti za chyby, které se mohou vyskytnout, vytváříme dlouhodobé a férové vztahy postavené na vzájemné důvěře a porozumění.

KVALITA

Způsob, jakým provádíme veškeré naše aktivity, vychází z dlouholeté praxe, zkušeností a odborných znalostí. Na realizaci každého projektu si dáváme záležet a věříme, že pouze kvalitně odvedená práce je klíčem k úspěchu. Kvalita reprezentuje naše dobré jméno a představuje důvod, proč se k nám klienti vracejí. Naším cílem je, aby lidé nepoptávali službu, ale DEV PACK.

PROFESIONALITA

Pracujeme s odhodláním, ale hlavně s vášní, a to nám umožňuje uspokojovat potřeby našich klientů. Profesionalita je klíčovým základem našeho úspěchu a absolutní nutností pro všechny naše konzultanty. Pokud máte postaveny základy pro firemní kultury a hodnoty, jako je tomu v našem případě, jsou na řadě zaměstnanci, kteří tyto hodnoty budou přijímat a sdílet. Je důležité vybírat si osoby, které mají podobné myšlení a zapadnou tak do vaší firemní kultury.

Tohle se podařilo i nám, ve společnosti DEV PACK – vytvořili jsme kolektiv, který se drží základních myšlenek a hodnot, systematicky s nimi pracuje, utváří je a dále rozvíjí.

Naše firemní kultura se stala podstatnou součástí identity naší značky. Vyjadřuje vizi a poslání našeho podnikání, udává další směr a přitahuje vhodné talenty pro další spolupráci. Tvoříme budoucnost v souladu s tím, čemu věříme, a naše práce má díky tomu větší smysl.

Authors: Iva Gracova


You may also like…